Nhà hàng Á Châu

Địa chỉ : 40 Ngô Quyền - Lạng Sơn

Điện thoại : 0904870468


Nhà hàng Vân Anh

Địa chỉ : 40 Lê Lợi, Tx. Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điện thoại : (84-25) 387 4144


Nhà hàng Nam Cai

Địa chỉ : 94 Bắc Sơn, Tx. Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điện thoại : (84-25) 387 7786


Nhà hàng Trung Xuan Xứ Lạng

Địa chỉ : 29 Tam Thanh, Tx. Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điện thoại : 0253877388 - 0913298528


Nhà hàng Phương Hằng

Địa chỉ : 39B Tam Thanh, Tx. Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điện thoại : (84-25) 387 8415


Nhà hàng Hoa Sim

Địa chỉ : 2 Hoàng Văn Thụ, Tx. Lạng Sơn - Lạng Sơn

Điện thoại : (84-25) 381 2 136


Nhà hàng Đức Kiểm

Địa chỉ : 55 Phai Vệ - Lạng Sơn

Điện thoại : 0983824963


Nhà hàng Hương Thịnh

Địa chỉ : 55 Hùng Vương - Lạng Sơn

Điện thoại : 0253814091


Nhà hàng Thảo Viên

Địa chỉ : 57 Phai Vệ - Lạng Sơn

Điện thoại : 0913278555


Nhà hàng New Century

Địa chỉ : Đảo hồ Phai Loại - Lạng Sơn

Điện thoại : 0989576555 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-