Nhà hàng Dao đỏ

Địa chỉ : 4B, Đường Thác Bạc , Thị Trấn Sa Pa - Lào Cai

Điện thoại : (020) 3872 927


Nhà hàng Gerbera

Địa chỉ : Số 31, đường Cầu Mây, Sapa - Lào Cai

Điện thoại : (84-20) 871 064


Nhà hàng Hoàng Liên

Địa chỉ : 54 Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai - Lào Cai

Điện thoại : (84-20) 382 0636


Nhà hàng Thanh Loan

Địa chỉ : 9 Nhạc Sơn, Kim Tân, TP. Lào Cai - Lào Cai

Điện thoại : (84-20) 384 2736


Nhà hàng Thủy Nhung

Địa chỉ : Phố Xuân Viên, huyện Sapa - Lào Cai

Điện thoại : (84-20) 387 1688


Nhà hàng Vân Quyên

Địa chỉ : Phố Hàm Rồng, huyện Sapa - Lào Cai

Điện thoại : (84-20) 387 1918


Nhà hàng Camillia

Địa chỉ : Huyện Sapa - Lào Cai

Điện thoại : (84-20) 387 1455


Nhà hàng Gecko

Địa chỉ : Huyện Sapa - Lào Cai

Điện thoại : (84-20) 387 1504


Nhà hàng Chapa

Địa chỉ : Huyện Sapa - Lào Cai

Điện thoại : 0203 871 045 - 0913 069 423


Nhà hàng Baquatte

Địa chỉ : Huyện Sapa - Lào Cai

Điện thoại : (84-20) 387 1776


Nhà hàng Obsvervatory

Địa chỉ : 039 Phố Xuân Viên, Thành phố Sapa - Lào Cai

Điện thoại : 020-3871126


Nhà hàng Tắc Kè

Địa chỉ : 4 Hàm Rồng, Sapa - Lào Cai

Điện thoại : (020) 3871504


Nhà hàng Delta

Địa chỉ : 33 Phố Cầu Mây, Sapa - Lào Cai

Điện thoại : (020) 3871799 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-