Nhà ăn KS Lan Anh

Địa chỉ : Tổ 4, phường Sông Đà, T.x Lai Châu - Lai Châu

Điện thoại : (84-23) 385 2623 / 385 2370


Nhà ăn KS Mường Thanh

Địa chỉ : Mường Thanh, T.P Điện Biên Phủ - Lai Châu

Điện thoại : (84-23) 381 0043


Nhà ăn KS Điện Biên Phủ

Địa chỉ : Phố 6, Mường Thanh, T.P Điện Biên Phủ - Lai Châu

Điện thoại : (84-23) 382 5103


Nhà ăn KS Trường Giang

Địa chỉ : 455C phố 4, phường Tân Thanh, T.P Điện Biên Phủ - Lai Châu

Điện thoại : (84-23) 382 6026


Nhà khách hồ Pa Khoang

Địa chỉ : Xa Mường Phăng, huyện Điện Biên - Lai Châu

Điện thoại : (84-23) 392 6552


Nhà ăn KS Công Đoàn

Địa chỉ : 14 Tân Thanh, T.P Điện Biên Phủ - Lai Châu

Điện thoại : (84-23) 382 4319 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-