Nhà hàng Mạnh Ngân

Địa chỉ : Tổ 8, Phương Lâm, Tp. Hòa Bình, Hòa Bình - Hòa Bình

Điện thoại : 0218 3895 388, 0218 3895 388


Nhà hàng Dạ Hợp

Địa chỉ : Đường Đinh Tiên Hoàng - P. Tân Thịnh - TP Hòa Bình - Hòa Bình

Điện thoại : 0218 3854926


Nhà hàng Lương Thực

Địa chỉ : Phường Đồng Tiến - Hòa Bình

Điện thoại : (84-18) 385 2730


Nhà hàng Ngọc Cường

Địa chỉ : Tổ 7B đường Trần Hưng Đạo - Hòa Bình

Điện thoại : (84-18) 385 2898


Nhà hàng Hiền Lương

Địa chỉ : Tổ 4, phường Đồng Tiến - Hòa Bình

Điện thoại : (84-18) 385 7238 

Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-