Hội Đình Dư Hàng

Hàng năm đình mở hội có tế lễ, rước lớn thần vị sang các xã giao hiếu: Đông Khê, Hàng Kênh, Phụng Tháp. Đêm có diễn chèo, tuồng, ca trù, chầu văn và ban ngày có các trò chơi cờ tướng, đấu vật, chọi gà...

Vào cuối thế kỷ XIX, do số dân tăng nhanh, làng Hàng Kênh tách làm hai là Hàng Kênh và Dư Hàng.
Đình Hàng Kênh nổi tiếng thuộc làng Hàng Kênh, còn làng Dư Hàng có chùa mà không có đình. Do đó, dân Dư Hàng đã đóng góp tiền của xây dựng nên ngôi đình hiện nay, trên cơ sở sao chép nguyên mẫu ngôi đình chung cũ (đình Hàng Kênh).
Đình nằm trên khu đất cao phiá tây bắc của xã Dư Hàng Kênh. Đình được xây dựng toàn bằng gỗ lim.

Đình Dư Hàng ra đời vào cuối thế kỷ XIX, nhưng mang dấu ấn nghệ thuật kiến trúc của thế kỷ XVIII và do người đời sau mô phỏng phong cách kiểu dáng của thời trước. Thật khó có thể phân biệt được phong cách kiến trúc của đình Dư Hàng và đình Hàng Kênh.

Đình Dư Hàng cũng là nơi thờ Ngô Quyền. Đồ tế lễ trong đình còn lại ít: nhang án gỗ, sập gỗ, long đình, kiệu bát cống, kiệu phượng, tượng Ngô Quyền, đại tự, bát bửu, chấp kích.

Lễ hội đình Dư Hàng cũng giống lễ hội các đình làng ở Hải Phòng tôn thờ anh hùng dân tộc Ngô Quyền làm thành hoàng làng.

Các thông tin liên quan