Chào mừng Quý khách đến với website của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Toàn Cầu!

Khách sạn Sài Gòn Kim Liên

Địa chỉ:  Số 25 - Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Tel:         038.3838899

Fax:         038.3838898

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

0


Thiên Thanh Resort Phú Quốc

Địa chỉ:  78 Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, Kiên Giang

Tel:         (077)3983111

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

111111111111


Khách sạn Sheraton Saigon

Địa chỉ:  88 Đồng Khởi , Q.1, TP Hồ Chí Minh

Tel:         (84-8) 38272828

Fax:         (84-8) 38272929

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

Liên hệ


Khách sạn Sheraton Hà Nội

Địa chỉ:  K5 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tel:         (04) 37199000

Fax:         (04) 37199001

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Sheraton Nha Trang

Địa chỉ:  26 - 28 Trần Phú, Nha Trang

Tel:         (58) 388 0000

Fax:         (58) 3882222

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhCôn Đảo Resort

Địa chỉ:  Số 8 - Nguyễn Đức Thuận - Côn Đảo - Vũng Tàu

Tel:         (064) 3830939 - 3830979

Fax:         (064) 3830949

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhCôn Đảo Sea Travel Resort

Địa chỉ:  Số 6 - Nguyễn Đức Thuận - Côn Đảo - Vũng Tàu

Tel:         (064) 3630768

Fax:         (064) 3630758

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Trường Sơn

Địa chỉ:  Tiểu khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3827007

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ:  Số 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3822567

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hoàng Linh

Địa chỉ:  Tiểu Khu 4 - Hải Đình - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3821608

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Du Lịch Kẻ Bàng

Địa chỉ:  28 Hồ Xuân Hương - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3841063

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Thanh Phúc

Địa chỉ:  Số 242 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3823 774

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Phương Nam

Địa chỉ:  10 Quang Trung - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3820390

Fax:         (052) 3512721

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Mỹ Hưng

Địa chỉ:  Trương Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3829907

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Kim Liên

Địa chỉ:  02 Lê Văn Hưu - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3822154

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Kiều Giang

Địa chỉ:  Tiểu Khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3820108

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hương Xuân

Địa chỉ:  79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Tel:         (052) 3829703

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ:  Tiểu khu 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3821517

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Trường Sơn

Địa chỉ:  Tiểu khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3827007

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

0


Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ:  Số 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3822567

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

111111111111


Khách sạn Hoàng Linh

Địa chỉ:  Tiểu Khu 4 - Hải Đình - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3821608

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

Liên hệ


Khách sạn Du Lịch Kẻ Bàng

Địa chỉ:  28 Hồ Xuân Hương - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3841063

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Thanh Phúc

Địa chỉ:  Số 242 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3823 774

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Phương Nam

Địa chỉ:  10 Quang Trung - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3820390

Fax:         (052) 3512721

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Mỹ Hưng

Địa chỉ:  Trương Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3829907

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Kim Liên

Địa chỉ:  02 Lê Văn Hưu - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3822154

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Kiều Giang

Địa chỉ:  Tiểu Khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3820108

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hương Xuân

Địa chỉ:  79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Tel:         (052) 3829703

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ:  Tiểu khu 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3821517

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hòa bình

Địa chỉ:  52 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3822543

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Luxe

Địa chỉ:  Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3845959

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Cosevco Nhật Lệ

Địa chỉ:  Số 16 - Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới

Tel:         (052) 3829835

Fax:         (052) 3827684

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Công Đoàn

Địa chỉ:  Số 74 Đường bình Minh - Thị Xã Cửa Lò - Nghệ An

Tel:         (038) 3824 176 - 3824 550

Fax:         (0383) 824 111

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

0


Khách sạn Lâm Sơn Hải

Địa chỉ:  Đường Nguyễn thức Tự, Nghi Hương, Cửa Lò Nghệ An

Tel:         (0383) 955 888

Fax:         (0383) 955 234

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

111111111111


Khách sạn Bến Thủy

Địa chỉ:  41 Nguyễn Du - TP. Vinh - Nghệ An

Tel:         (038) 3855163

Fax:         (038) 3552788

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

Liên hệ


Khách sạn Năng Lượng

Địa chỉ:  2 Nguyễn Trãi - TP. Vinh - Nghệ An

Tel:         (038) 3844788

Fax:         (038) 3844788

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Giao Tế

Địa chỉ:  09 Hồ Tùng Mậu - TP.Vinh - Nghệ An.

Tel:         (038) 3843175 / 3833510

Fax:         (038) 3596249

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Thương Mại Vinh

Địa chỉ:  19 Quang Trung - TP. Vinh - Nghệ An

Tel:         (038) 3830215

Fax:         (038) 3830212

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Phú Nguyên Hải

Địa chỉ:  79-81 Lê Lợi - TP. Vinh - Nghệ An

Tel:         (038) 3848429

Fax:         (038) 3832014

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách Sạn Le Pont Cát Bà

Địa chỉ:  62-64 Đường Núi Ngọc, Cát Bà

Tel:         0313696669

Fax:         0313696668

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách Sạn Cat Ba Fantasea & Queen

Địa chỉ:  180 Núi Ngọc , Cát Bà , Hải Phòng

Tel:         031 3696 030

Fax:         031 3696 030

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Cát Bà Plaza

Địa chỉ:  Tổ 10 Khu 2 Tt.Cát Bà, H.Cát Hải, Tp. Hải Phòng

Tel:         (031)3887286

Fax:         (031)887729

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn 3D

Địa chỉ:  264 Đường Bình Minh - Cửa Lò - Nghệ An

Tel:         (0383) 956 378

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Đức Thành

Địa chỉ:  57 Hồ Xuân Hương - P.Bắc Sơn - TX.Sầm Sơn

Tel:         (037) 3826888

Fax:         (037) 3827089

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn sa nam

Địa chỉ:  202 Đường Bình Minh - T.X Cửa Lò - Nghệ An

Tel:         (0383) 952 666

Fax:         (0383) 952 495

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hòn Ngư

Địa chỉ:  Số 228 - Đường Bình Minh - TX Cửa Lò - Nghệ An

Tel:         (038 ) 3824 127 - (038) 3824 556

Fax:         (038 ) 3824 446

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hoa Hồng Sầm Sơn

Địa chỉ:  Đường Hồ Xuân Hương - TX.Sầm Sơn - Thanh Hóa

Tel:         037.3821505

Fax:         037.3822479

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Viễn Đông

Địa chỉ:  Số 225 - Đường 1/4 - Thị trấn Cát Bà. Huyện Cát Hải. Hải

Tel:         0313 888 555 - 0917 430 888

Fax:         0313 887565

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Tuyền Châu Sầm Sơn

Địa chỉ:  Đường Hồ Xuân Hương – TX. Sầm Sơn – Thanh Hóa

Tel:         (037) 3827333

Fax:         (037) 3827336

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Bộ Xây Dựng

Địa chỉ:  Đường Hồ Xuân Hương - P. Trường Sơn - Biển Sầm

Tel:         (037) 3821050

Fax:         (037) 3821050

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhCôn Đảo Resort

Địa chỉ:  Số 8 - Nguyễn Đức Thuận - Côn Đảo - Vũng Tàu

Tel:         (064) 3830939 - 3830979

Fax:         (064) 3830949

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

0


Côn Đảo Sea Travel Resort

Địa chỉ:  Số 6 - Nguyễn Đức Thuận - Côn Đảo - Vũng Tàu

Tel:         (064) 3630768

Fax:         (064) 3630758

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

111111111111


Khách sạn Thái Bình Dương

Địa chỉ:  Đường Thanh Niên - TX Sầm Sơn - TP Thanh Hóa

Tel:         (037) 3823888

Fax:         (037) 3822689

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

Liên hệ


Khách sạn Thái Bình Dương 

Địa chỉ:  Số 226 Đường Bình Minh - TX. Cửa lò - Nghệ An

Tel:         (038) 3824301 - 3824302 - 3824303

Fax:         (038) 3824692

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn New Century

Địa chỉ:  Số 8/55 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel:         (04) 436283350

Fax:         (04) 38244004

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn xanh

Địa chỉ:  Đường Bình Minh - TX Cửa Lò - Nghệ An

Tel:         (038) 3949595

Fax:         (038) 3949949

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Rising Dragon 2

Địa chỉ:  Số 24 - Hàng Gà - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39232626

Fax:         (04) 39233748

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Sao Mai Sầm Sơn

Địa chỉ:  Số 20 Phan Chu Trinh - Điện Biên - Tp. Thanh Hóa

Tel:         (037) 3712999

Fax:         (037) 3712699

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Green Street

Địa chỉ:  Số 21 - Mã Mây - Hàng Buồm - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 38280195

Fax:         (04) 62819748

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Âu Lạc

Địa chỉ:  Số 37A - Hàng Thùng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 62701026

Fax:         (04) 38245581

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hà Nội Rose

Địa chỉ:  Số 59B - Đường Thành - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39381826

Fax:         (04) 39381827

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Tiến Thủy (New Star Hotel)

Địa chỉ:  Số 9 - Hàng Thùng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39343608

Fax:         (04) 39348502

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Biển Nhớ

Địa chỉ:  Khu A - Hồ Xuân Hương - Sầm Sơn

Tel:         (037) 3821822

Fax:         (037) 3821826

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Luminous Việt

Địa chỉ:  79 Hàng Bạc - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04)39351776

Fax:         (04)39260628

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Prince

Địa chỉ:  Số 92 - Lê Duẩn - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39429292

Fax:         (04) 39411206

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Văn Miếu

Địa chỉ:  Số 54B - Quốc Tử Giám - Quận Đống Đa - Hà Nội

Tel:         (04) 37474254

Fax:         (04) 37474253

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Đông Thành

Địa chỉ:  Số 19 Cửa Đông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39233938

Fax:         (04) 39233940

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Twins

Địa chỉ:  Số 246 - Hàng Bông - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39393910

Fax:         (04) 39393909

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Sài Gòn Kim Liên

Địa chỉ:  Số 25 - Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Tel:         038.3838899

Fax:         038.3838898

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

0


Thiên Thanh Resort Phú Quốc

Địa chỉ:  78 Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, Kiên Giang

Tel:         (077)3983111

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

111111111111


Sài Gòn Kim Liên Resort

Địa chỉ:  212 Đường Bình Minh - TX Cửa Lò - Tỉnh Nghệ An

Tel:         (038) 3838899

Fax:         (038) 3838898

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

Liên hệ


Bãi Lữ Resort

Địa chỉ:  Nghi Yến - Nghi Lộc - Bãi Lữ - Nghệ An

Tel:         (038) 2226226

Fax:         (038) 2226222

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhVạn Chài Resort

Địa chỉ:  Quảng Cư - Biển Sầm Sơn - Thanh Hoá

Tel:         (037) 3793333

Fax:         (037) 3793927

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn May De Ville City Centre

Địa chỉ:  Số 24 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel:         (04) 22229988

Fax:         (04) 22229956

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Imperial

Địa chỉ:  Số 44 Hàng Hành - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39335555

Fax:         (04) 39381315

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Quốc tế Bảo Sơn

Địa chỉ:  Số 50 Nguyễn Chí Thanh - Quận Ba Đình - Hà Nội

Tel:         (04) 38353536

Fax:         (04) 38355678

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Mường Thanh

Địa chỉ:  CC2 - Bắc Linh Đàm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội

Tel:         (04) 36408686

Fax:         (04) 36405959

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Ariva Eden

Địa chỉ:  Số 22 Đoàn Trần Nghiệp - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel:         (04) 39748622

Fax:         (04) 39748626

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn The Hanoi Club Hotel & Lake Palais Residences

Địa chỉ:  Số 76 - Yên Phụ - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Tel:         (04) 38238115

Fax:         (04) 38238390

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Prestige

Địa chỉ:  Số 17 Phạm Đình Hổ - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel:         (04) 62999888

Fax:         (04) 62999666

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hà Nội

Địa chỉ:  D8 - Phố Giảng Võ - Quận Ba Đình - Hà Nội

Tel:         (04) 38452270

Fax:         (04) 8459209

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Flower Garden

Địa chỉ:  Số 46 Nguyễn Trường Tộ - Quận Ba Đình - Hà Nội

Tel:         (04) 37152688

Fax:         (04) 37152699

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Mithrin Hạ Long

Địa chỉ:  Đường Hoàng Quốc Việt - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033) 3848090

Fax:         (033) 3841770

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Mercure Hanoi La Gare

Địa chỉ:  Số 94 Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39447766

Fax:         (04) 39448317

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Asean Hạ Long 

Địa chỉ:  Đường Hậu Cần - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033) 3640027 - 3640034

Fax:         (033) 3848139 - 3640077

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Ha Long Pearl 

Địa chỉ:  Đư­ờng Hạ Long - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh

Tel:         (033) 3640888

Fax:         (033) 3640999

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Sheraton Saigon

Địa chỉ:  88 Đồng Khởi , Q.1, TP Hồ Chí Minh

Tel:         (84-8) 38272828

Fax:         (84-8) 38272929

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

0


Khách sạn Sheraton Hà Nội

Địa chỉ:  K5 Nghi Tàm, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Tel:         (04) 37199000

Fax:         (04) 37199001

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

111111111111


Khách sạn Sheraton Nha Trang

Địa chỉ:  26 - 28 Trần Phú, Nha Trang

Tel:         (58) 388 0000

Fax:         (58) 3882222

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

Liên hệ


Khách sạn Nikko Hà Nội

Địa chỉ:  Số 84 Phố Trần Nhân Tông - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Tel:         (04) 38223535

Fax:         (04) 38223555

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Fraser Suites Hà Nội

Địa chỉ:  Số 51 Xuân Diệu - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Tel:         (04) 37198877

Fax:         (04) 37198811

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Hà Nội Horison

Địa chỉ:  Số 40 - Phố Cát Linh - Quận Đống Đa - Hà Nội

Tel:         (04) 37330808

Fax:         (04) 37330888

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Somerset West Lake

Địa chỉ:  Số 254D - Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Tel:         (04) 38430030

Fax:         (04) 38236916

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Sofitel Plaza Hà Nội

Địa chỉ:  Số 1 - Đường Thanh Niên - Quận Ba Đình - Hà Nội

Tel:         (04) 3823888

Fax:         (04) 3829888

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Intercontinental Hanoi Westlake

Địa chỉ:  Số 1A - Đường Nghi Tàm - Quận Tây Hồ - Hà Nội

Tel:         (04) 62708888

Fax:         (04) 62709999

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Moevenpick Hà Nội

Địa chỉ:  Số 83A - Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 38222800

Fax:         (04) 38222822

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Somerset Grand Hanoi Serviced Residences

Địa chỉ:  Số 49 - Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39342342

Fax:         (04) 39342343

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Daewoo Hà Nội

Địa chỉ:  Số 360 - Phố Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội

Tel:         (04) 38315555

Fax:         (04) 38315500

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Melia Hà Nội

Địa chỉ:  Số 44B Lý Thường Kiệt - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 39343343

Fax:         (04) 39343344

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Grand Plaza

Địa chỉ:  Số 117 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel:         (04) 35551000

Fax:         (04) 35550111

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhKhách sạn Sofitel Legend Metropole

Địa chỉ:  Số 15 Ngô Quyền - Hàng Bài - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tel:         (04) 38266919

Fax:         (04) 38266920

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhVictoria Hội An Beach Resort & Spa

Địa chỉ:  Biển Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam

Tel:         (0510) 3927040

Fax:         (0510) 3927041

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhAnantara Mũi Né Resort & Spa

Địa chỉ:  Km 10, Phường Hàm Tiến, Trung Tâm Bãi Biển Mũi Né, Phan Thiết, Việt Nam

Tel:         (062) 3741888

Fax:         (062) 3741555

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnhVedana Lagoon Resort & Spa

Địa chỉ:  Khu vực 1 - Thị trấn Phú Lộc - Tp. Huế

Tel:         (054) 3681688

Fax:         (054) 3819398

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh
Tên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-