Chào mừng Quý khách đến với website của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Toàn Cầu!

Khách sạn Sài Gòn

Địa chỉ:  20 Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới

Tel:         (052) 3822276

Fax:         (052) 3822404

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn COSEVCO NHAT LE

Địa chỉ: 

Tel:         (052) 840088

Fax:         (052) 822180

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Trường Sơn

Địa chỉ:  Tiểu khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3827007

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hữu Nghị

Địa chỉ:  Số 22 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3822567

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hoàng Linh

Địa chỉ:  Tiểu Khu 4 - Hải Đình - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3821608

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Du Lịch Kẻ Bàng

Địa chỉ:  28 Hồ Xuân Hương - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3841063

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Thanh Phúc

Địa chỉ:  Số 242 Lý Thường Kiệt - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3823 774

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Phương Nam

Địa chỉ:  10 Quang Trung - TP Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3820390

Fax:         (052) 3512721

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Mỹ Hưng

Địa chỉ:  Trương Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3829907

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ:  02 Lê Văn Hưu - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3822154

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Kiều Giang

Địa chỉ:  Tiểu Khu 4 - Hải Đình - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3820108

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hương Xuân

Địa chỉ:  79 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới

Tel:         (052) 3829703

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hoàng Anh

Địa chỉ:  Tiểu khu 10 - Đồng Phú - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3821517

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hòa bình

Địa chỉ:  52 Lý Thường Kiệt - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3822543

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Luxe

Địa chỉ:  Trường Pháp - Hải Thành - TP. Đồng Hới - Quảng Bình

Tel:         (052) 3845959

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Cosevco Nhật Lệ

Địa chỉ:  Số 16 - Quách Xuân Kỳ - TP Đồng Hới

Tel:         (052) 3829835

Fax:         (052) 3827684

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đTên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-