Chào mừng Quý khách đến với website của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Toàn Cầu!

Cát Bà Sunrise Resort

Địa chỉ:  Bãi Biển Cát Cò III - Đảo Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 3887360

Fax:         (031) 3887365

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Cát Bà Island Resort & Spa

Địa chỉ:  Cát Cò 1 - Đảo Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 3688686

Fax:         (031) 3688989

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hướng Dương 1 Cát Bà

Địa chỉ:  Khu 4 - Đảo Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 3888429 - 3888890

Fax:         (031) 3888451

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Sea Peal Cát Bà

Địa chỉ:  Số 219 đường 1/4 -Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 3688567

Fax:         (031) 3688418

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hùng Long Harbour

Địa chỉ:  Số 286 Đường 1-4 - Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 6269269

Fax:         (031) 6269086

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Holiday View

Địa chỉ:  Số 251 Đường 1/4 - thị trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 3887200

Fax:         031) 3887208

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách Sạn Le Pont Cát Bà

Địa chỉ:  62-64 Đường Núi Ngọc, Cát Bà

Tel:         0313696669

Fax:         0313696668

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách Sạn Cat Ba Fantasea & Queen

Địa chỉ:  180 Núi Ngọc , Cát Bà , Hải Phòng

Tel:         031 3696 030

Fax:         031 3696 030

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Cát Bà Plaza

Địa chỉ:  Tổ 10 Khu 2 Tt.Cát Bà, H.Cát Hải, Tp. Hải Phòng

Tel:         (031)3887286

Fax:         (031)887729

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Viễn Đông

Địa chỉ:  Số 225 - Đường 1/4 - Thị trấn Cát Bà. Huyện Cát Hải. Hải

Tel:         0313 888 555 - 0917 430 888

Fax:         0313 887565

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Cát Bà Dearm

Địa chỉ:  226 Đường 1/4 - Thị Trấn Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 3888274

Fax:         (031) 3888274

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Giếng Ngọc Cát Bà

Địa chỉ:  Số 240 - Đường 1/4 - Thị Trấn Cát Bà - TP. Hải Phòng - Việt Nam

Tel:         (031) 38886286

Fax:         (031) 3888461

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Princes Cát Bà

Địa chỉ:  Catba Island - Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 3888899 - 3887888

Fax:         (031) 3887666 - 3887999

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Sun & Sea

Địa chỉ:  Đảo Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (031) 3888315

Fax:         (031) 3888475

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Việt Bungalow

Địa chỉ:  Việt Hải - Đảo Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (04)39290631

Fax:         (04)39262295

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Cát Bà Monkey Island Resort 

Địa chỉ:  Đảo Khỉ - Cát Bà - Hải Phòng

Tel:         (04) 39261585

Fax:         (04) 39261585

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đTên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-