Chào mừng Quý khách đến với website của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Toàn Cầu!

Khách sạn Mường Thanh Sapa

Địa chỉ:  Số 44 Ngũ Chỉ Sơn - Thị trấn Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3887755 - 3887766

Fax:         (020) 3686789

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Châu Long Sapa

Địa chỉ:  Số 24 Đồng Lợi - Thị trấn Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3871245

Fax:         (020) 3871844

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Topas Ecolodge Sapa

Địa chỉ:  Số 24 Mường Hoa - Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3871331

Fax:         (020) 3872405

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Victoria Sapa Resort and Spa

Địa chỉ:  Số 19 Mường Hoa - Thị trấn Sa Pa - Lào Cai

Tel:         (020) 3872606

Fax:         (020) 3872136

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách Sạn Sunny Mountain Sapa

Địa chỉ:  010, đường Mường Hoa, Thị trấn Sapa, Lào Cai

Tel:         (020) 3873599

Fax:         (020) 872 344

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn North Star Sapa

Địa chỉ:  Đường Ngũ Chỉ Sơn, Thị trấn Sa Pa, Lào Cai

Tel:         (020) 626 4019

Fax:         (020) 626 4019

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hàm Rồng Sapa

Địa chỉ:  Số 1 Hàm Rồng - Thị trấn Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3871251

Fax:         (020) 3871289

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Eden Sapa

Địa chỉ:  Số 60 - Fansipang - Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3873 663/4

Fax:         (020) 3873665

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách Sạn Holiday Sapa

Địa chỉ:  Số 16 Mường Hoa - Thị trấn Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3873874

Fax:         (020) 3872788

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Công đoàn Sapa

Địa chỉ:  Phố Hàm Rồng - Thị trấn Sa Pa - Tỉnh Lào Cai

Tel:         (020)3873386 / 871 315

Fax:         (020)3871602

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Royal View

Địa chỉ:  Số 34 - Cầu Mây - Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3872990

Fax:         (020) 3872992

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Sapa View

Địa chỉ:  Số 41 Mường Hoa - Thị trấn Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3872388 ‎/ 3886 999

Fax:         (020)3887000

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Bamboo Sapa

Địa chỉ:  Số 18 Mường Hoa - Thị trấn Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3871075

Fax:         (020) 3871945

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Sapa Luxury

Địa chỉ:  Số 36 Fansipang - Sapa - Lào Cai

Tel:         (020) 3872771

Fax:         (020) 3872471

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đTên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-