Chào mừng Quý khách đến với website của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Toàn Cầu!

Tuần Châu Holiday Villa

Địa chỉ:  Đảo Tuần Châu , Hạ Long , Quảng Ninh

Tel:         +84 33 3 842 999

Fax:         +84 33 3 842 333

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Thiên Thanh Resort Phú Quốc

Địa chỉ:  78 Trần Hưng Đạo, Phú Quốc, Kiên Giang

Tel:         (077)3983111

Fax:        

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
111111111111 đ


Khách sạn Mithrin Hạ Long

Địa chỉ:  Đường Hoàng Quốc Việt - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033) 3848090

Fax:         (033) 3841770

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Asean Hạ Long 

Địa chỉ:  Đường Hậu Cần - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033) 3640027 - 3640034

Fax:         (033) 3848139 - 3640077

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Ha Long Pearl 

Địa chỉ:  Đư­ờng Hạ Long - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh

Tel:         (033) 3640888

Fax:         (033) 3640999

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Mường Thanh Hạ Long

Địa chỉ:  Đông Hùng Thắng - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033) 3812468

Fax:         (033) 3812567

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Crown Hạ Long

Địa chỉ:  Đông Hùng Thắng - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033) 3646888

Fax:         (033) 3843999

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hạ Long Dream

Địa chỉ:  Số 10 đường Hạ Long - Tp. Hạ Long

Tel:         (+84-33) 844 288

Fax:         (+84-33) 844 855

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Heritage Hạ Long 

Địa chỉ:  88 Hạ Long, P.Bãi Cháy, Tp.Hạ Long, Quảng Ninh

Tel:         (84-33) 846 888

Fax:         (84-33) 846 999 / 718

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Starcity Suối Mơ

Địa chỉ: 

Tel:         +84 (033) 3846058

Fax:         +84 (033) 3846729

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Royal Lotus Hạ Long 

Địa chỉ:  A13 Khối 1, Đông Hùng Thắng 2 - Bãi Cháy - Hạ Long

Tel:         (+84) 33 626 9999

Fax:         (+84) 33 625 3990

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Grand Hạ Long

Địa chỉ:  Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:         +84 033 3846 780

Fax:         +84 033 3846 440

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
1.050.000 VNĐ đ


Khách sạn Royal Casino Hotel & Villa

Địa chỉ:  Bãi cháy, TP.Hạ Long, Việt Nam

Tel:         +(84-33) 3831 555

Fax:         +(84-33) 3831 550

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hạ Long Plaza

Địa chỉ:  Số 8 Đường Hạ Long - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         +84 (033) 3845810

Fax:         +84 (033) 0841770

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
1.550.000 VNĐ đ


Khách sạn Sài Gòn Hạ Long

Địa chỉ:  Đường Hạ Long- Bãi Cháy-Tp.Hạ Long

Tel:         (033) 3845846

Fax:         (033) 3845849

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
1.145.000 VNĐ đ


Khách sạn Novotel Ha Long Bay

Địa chỉ:  Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp. Hạ Long

Tel:         +84 (0) 33 3848 108

Fax:         +84 (0) 33 3696 808

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Ngọc Mai

Địa chỉ:  Số 120 Hậu Cần - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033)3864 123

Fax:         (033) 3847868

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Sunrise Hạ Long

Địa chỉ:  Số 42 Hậu Cần - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033) 3844908

Fax:         (033) 3844403

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Hạ Long 1

Địa chỉ:  Đường Hạ Long - Tp. Hạ Long - Quảng Ninh

Tel:         (033) 3846320 - 3846321

Fax:         (033) 3846318 - 3846319

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Golden Hạ Long

Địa chỉ:  KDL Đông Hùng Thắng - Bãi Cháy - Tp. Hạ Long

Tel:         (033) 3511089 - 3511098

Fax:         (033) 3647556

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đTên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-