Chào mừng Quý khách đến với website của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Du Lịch Toàn Cầu!

Victoria Hội An Beach Resort & Spa

Địa chỉ:  Biển Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam

Tel:         (0510) 3927040

Fax:         (0510) 3927041

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Life Heritage Resort Hội An

Địa chỉ:  Số 1 Phạm Hồng Thái - Hội An - Quảng Nam

Tel:         (0510) 3914555

Fax:         (0510) 3914515

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Vĩnh Hưng Riverside Resort & Spa

Địa chỉ:  Số 111 Ngô quyền - Tp. Hội An - Quảng Nam

Tel:         (0510) 3910393

Fax:         (0510) 3864094

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Vĩnh Hưng 1

Địa chỉ:  Số 143 Trần Phú - Tp. Hội An

Tel:         (0510) 3861621

Fax:         (0510) 3864094

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Phố Hội Riverside Resort

Địa chỉ:  Xuyên Trung - Cẩm Nam - Tp. Hội An

Tel:         (0510)3862628

Fax:         (0510)3862626

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Ancient House Resort

Địa chỉ:  Số 377 Cửa Đại - Hội An

Tel:         (0510).3923377

Fax:         (0510).3923477

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Hội An Riverside Resort & Spa

Địa chỉ:  Số 175 Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam

Tel:         (0510) 3864800

Fax:         (0510) 3864900

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Grassland Hội An

Địa chỉ:  Số 500 Hai Bà Trưng - Hội An - Quảng Nam

Tel:         (0510) 3921921 - 3921941

Fax:         (0510) 3921931

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Huy Hoàng River

Địa chỉ:  Số 73 Phan Bội Châu - Hội An - Quảng Nam

Tel:         (0510) 3862211

Fax:         (0510) 3863722

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn An Phú Hội An

Địa chỉ:  Số 288 Nguyễn Duy Hiệu - Hội An

Tel:         (0510) 3914345

Fax:         (0510) 3914054

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Vạn Lợi Hội An

Địa chỉ:  Cẩm Nam - Hội An - Quảng Nam

Tel:         (0510) 3936205

Fax:         (0510) 3936207

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đ


Khách sạn Vĩnh Hưng 2

Địa chỉ:  Đường Hai Bà Trưng - Tp. Hội An

Tel:         (0510) 3863717 - 3864074

Fax:         (0510) 3864094

  Giới thiệu  |  Bản đồ  |  Gallery ảnh

giá từ
đTên hotel:

Loại sao:

Địa điểm:

Giá phòng:
-